Disclaimer

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van deze website. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij stellen je persoonlijke gegevens ook niet ter beschikking aan derden. Wij maken gebruik van cookies om je bij het bezoek aan onze website te kunnen herkennen. Dit zijn kleine bestanden die naar je browser worden gestuurd en op je pc worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Deze gegevens worden door ons alleen geanonimiseerd gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Cqure is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.