Important: By reading this article you accept the conclusions ☁ + sourcing - cl / d = t

Lately I have been looking a lot into the risks and security aspects of cloud service. And to be honest, from a security perspective, cloud is not that new. Most of the risks associated with cloud services are actually exactly the same as those related to outsourcing, a subject I’m obviously quite familiar with. In that respect, the Free Software Foundation Europe is quite right.

Yet, saying that Cloud is just the same as outsourcing would not do justice to what is currently going on. There are really a few differences that set aside modern day cloud computing from classic outsourcing.

Seven advantages of penetration testing

In a previous blogpost we explained what penetration testing is and how it can help improve your security. Time to take a closer look at the 7 benefits pentests have for your company.

Privacy kost geen knoop

Helaas. We weten met z’n allen heus wel dat we onze ziel en zaligheid, en nog wel meer intieme gegevens dan die alleen, met alle waarde die eraan is verbonden zomaar weggeven. Maar zolang de ontvangers, en hun ‘affiliates’, vrijelijk en onbestraft allerlei onoirbare dingen mogen doen met onze gegevens – ze hebben nu eenmaal beter advocaten dan wie dan ook ter wereld? – zullen ze niet spontaan gaan zorgen voor een ander systeem waarin onze privacy beter is gewaarborgd.

Ook al omdat we zo graag gratis dingen willen, tegen beter weten in. Gratis content op een Cqure kennisplatform en zo. Gratis contact met volstrekt anonieme (voor u) gelijkgestemden aan de andere kant van de wereld. Hoe fijn is niet een Like van een of andere bot uit China? Dat is toch erkenning die we van de buren niet krijgen?

ALLE netwerken zijn onveilig

De helft van de internetgebruikers maakt verbinding met onveilig netwerk. Zomaar een berichtje over de gevaren van openbare, niet met een wachtwoord beschermde, WiFi netwerken. Allemaal leuk en aardig, maar al die berichten suggereren dat WiFi netwerken met een wachtwoord, of bekabelde netwerken, wel veilig zouden zijn. Niet is minder waar. Alle internetverbindingen zijn onveilig!

Victim blaming?

Do companies that were affected by WannaCry only have to blame themselves, or is that “victim blaming”? Let’s do some soul searching.
 
Was WannaCry special? Yes, because it was based on tools allegedly stolen from the NSA and it caused significant trouble in the real world. Yes, because it got a lot of media attention. On the other hand, no, WannaCry was, for us at Schuberg Philis and many others, pretty much a non-event. It was a worm that spread via port 445 (the SMB protocol) and it used a vulnerability that was patched by Microsoft two months prior to the attack. Strict network filtering, along with rigorous patching has saved us a lot of grief. And, if we had been hit, we are confident that we would have had a sound backup strategy to prevent serious damage/data loss.

Van RBAC naar ABAC deel 6

Dit blog is een onderdeel van de 'Van RBAC naar ABAC' serie. Eerder werden deel 1, deel 2, deel 3deel 4 en deel 5 gepubliceerd. Het is aan te raden deze delen eerst te lezen voor verder te gaan met onderstaande tekst.

Afspraak 

Een flinke bevalling, zo’n migratie bedoel ik. Het hybride ABAC model is een bruikbare methode om van een traditioneel applicatielandschap te migreren naar een modern federatief stelsel. Een belangrijk ontwikkeling is de steeds verder gaande decompositie van de toegangsfunctie. 

Jouw bijdrage op het kennisplatform?

Informeer de redactie

Rapport: Juridische trends in netwerk en informatiebeveiliging

Netwerk- en informatiebeveiliging — tegenwoordig als formeel juridisch begrip gecodificeerd in een Europese richtlijn1 — verloor decennia geleden haar vrijwillige karakter. Het gaat om een wettelijke plicht in soorten en maten, op grond van uiteenlopende wet- en regelgeving. Dat geldt vandaag onverkort voor het melden van allerhande incidenten in relatie tot gegevens en digitale technologie. Ook Nederland heeft daarmee te maken, zelfs maatschappijbreed, nu Den Haag met de Wet meldplicht datalekken, die begin vorig jaar van kracht werd, vooruitloopt op de generieke meldplicht van de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming van 25 mei 2018. Eerder trad bij ons onder meer een 'smalle meldplicht' voor de telecomsector in werking.

Dit rapport bevat veertien, soms prikkelende, analyses over uiteenlopende aspecten van netwerk- en informatiebeveiligingsrecht, die toezien op de periode 2013-2016.

Van RBAC naar ABAC deel 5

Dit blog is een onderdeel van de 'Van RBAC naar ABAC' serie. Eerder werden deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4 gepubliceerd. Het is aan te raden deze delen eerst te lezen voor verder te gaan met onderstaande tekst.

Bouwblokken

Migratie van RBAC naar ABAC heeft enorme impact. Wil je echt een integrale migratie doormaken, dan moet het applicatielandschap veranderen. Daar waar een applicatie op een stabiele wijze accounts aan rollen en daardoor aan autorisaties koppelt, moet nu een andere autorisatieparadigma worden gekozen: In het geval van ABAC is er geen sprake meer van accounts en rollen, maar is er alleen een webservice interface, of een application programming interface (API) die wacht op een aanvraag en die niets anders doet dan de aanvraag uitvoeren. In ABAC termen is de aanvrager altijd gerechtigd de aanvraag in te dienen en zal de applicatie, de Service Provider (SP), keurig doen wat er gevraagd wordt. 

Quick Question - Ronald Rietveld over SOC’s

Ronald Rietveld vertelt deze week in de Cqure Quick Question over Security Operation Centers, waarin de varianten SIEM, intrusion detection en vulnerability management bestaan. Ronald geeft zijn inzichten rondom het zelf inrichten van een SOC, het volledig te outsourcen of hierin een hybride variant te kiezen. Wat de redenen zijn of wel of niet voor een van deze varianten te kiezen, legt hij uit in deze video. 

Being an Agile Security Officer: user stories

This is the fourth part of my 'Being an Agile Security Officer series'. Before you read on, read part onepart two and part three in this series. In this blog post I will go deeper into the details of how user stories are created and what role security stakeholders should play in that.

Quick Question - Martijn Sprengers over SAP security

Martijn Sprengers vertelt deze week in de Cqure Quick Question over SAP Security. SAP is toch echt een bijzonder ERP systeem dat erg complex is om goed te beveiligen. Martijn geeft inzicht in de oorsprong van dit ERP systeem, de ontwikkeling ervan en hoe dit in relatie staat tot het beveiligen security ervan. Hij legt uit waar de uitdagingen zitten bij het beveiligen van SAP systemen. Een must see voor iedere security officer die SAP heeft draaien in zijn/haar organisatie.

Being an Agile Security Officer: pwn the process

This is the third part of my 'Being an Agile Security Officer series'. Before you read on, read part one and part two in this series. As mentioned in my previous blog, in the Agile world the Product Owner is the person who translates business and customer desires into work items for the teams. To do this, product owners have several techniques and means at their disposal. In this blog I will focus on the backlog and the definition of done. As a security officer it's important to understand their purpose and to learn how they can help you achieve your goals.

Don’t Let Crypto Ruin Your Day

A few years ago, a customer handed us a report from a Big 4 consulting firm describing how, after close to 100 person-hours of review, a team of ‘highly-qualified senior security engineers’ had failed to find any flaw in their encrypted communications product. Half a day later, I had worked out how to break the product’s encryption, and demonstrated a working exploit. The customer was confused—why hadn’t the well-dressed consultants caught the vulnerability?

Van kwetsbaarheid naar privacyrisico

Op 12 mei maakten we kennis met een opvallend gevolg van het gebruik van kwetsbaarheden in software door inlichtingendiensten. De ransomware die onder de naam WannaCry honderdduizenden slachtoffers maakten zal inderdaad de nodige mensen het huilen nader gebracht hebben dan het lachen. Nu was ransomware niet nieuw, maar de schaal van verspreiding en vooral de herkomst van de basis van de software was wel ongekend. De ransomware was namelijk ontleend aan een tool (Eternal Blue) die door de NSA was gebouwd om gebruik te maken van een kwetsbaarheid in Windows XP. Deze tool is in april gelekt en in verkeerde handen terecht gekomen. Een belangrijke les voor het gebruik van zero day exploits door inlichtingendiensten ligt voor de hand. Maar of die les geleerd zal worden is natuurlijk nog maar zeer de vraag.

Being An Agile Security Officer: Security Stakeholdership mindset

This is the second part in my blog series about 'being an agile security officer'. Before you read on, read part one in this series. In this blog I will focus on the mindset of security stakeholdership in Agile and DevOps environments.