?
Nnb.

Workshop: Privacy & Big data, het kan wel samen!

Big-data en Privacy hebben een bijzondere relatie met elkaar. Maar hoe zou je deze kunnen omschrijven?

  • Opposites attract?
  • Yin en Yang?
  • Water en vuur?
  • Vrijende egeltjes?

Feit is dat vanuit privacy perspectief vragen worden gesteld waar Big-data mensen knorrig van worden zoals: welke persoonsgegevens heb je allemaal echt nodig, wat wil je er eigenlijk mee doen, wie hebben er eigenlijk toegang tot de gegevens. Het antwoord dat Big data mensen dan het liefst zouden geven is: “dat weten we nog niet exact, hangt ervan af”.

De Big-data mensen stellen op hun beurt vragen aan privacy mensen zoals: wat mag er nu wel en niet van de AVG. Het antwoord dat privacy mensen dan het liefst zouden geven is: 'Dat weten we nog niet exact, hangt ervan af'.

De meeste discussies die in de praktijk volgen, verlopen chaotisch en zonder duidelijke uitkomsten.

Dat kan anders

In deze training/workshop laten we zien hoe je, door de eisen aan de verschillende soorten van business intelligence uit te werken en te laten zien waar in een gemiddelde Big data architectuur, aan de slag kan met Privacy by design.

Hoe?

Aan de hand van concrete en praktische hulpmiddelen, die je direct daarna naar je eigen omgeving mee kunt nemen. Sterker nog, het is de bedoeling dat deelnemers ook in een set komen:
De big data professional neemt zijn privacy collega mee en de privacy collega neemt een big data collega mee.

De workshop wordt zeer interactief, wat betekent dat het aantal plaatsen beperkt is, dus reserveer snel.

Programma

Ontvangstin te vullen
WorshopIn te vullen
LokatieIn te vullen
Kosten€ 250,- per deelnemers set ( Big data & Privacy)

Experts/sprekers