Kennisplatform

Met onafhankelijke artikelen, interviews en video's van professionals voor professionals

Facebook is verplicht post Singaporees nieuwsmedium aan te merken als ‘onjuist’

Facebook heeft in Singapore een post aangevuld met de tekst “Facebook is wettelijk verplicht te melden dat de Singaporese overheid stelt dat deze post onjuiste informatie bevat”. Dat meldde Tweakers onlangs. Facebook houdt zich daarmee aan de nieuwe Protection from Online Falsehoods and Manipulation-wet uit Singapore. De melding is dan ook alleen te zien vanaf IP-adressen die aan Singapore verbonden zijn. De wet is volgens Reuters de eerste die voorschrijft dat Facebook een correctie publiceert. En bij Nu.nl lees ik dat het inderdaad zou gaan om een feitelijk onjuist bericht.

Een open digitaal eID-stelsel?

Op 7 november jl presenteerde de Cyber Security Raad (CSR), een publiek-private denktank met deelnemers uit verschillende sectoren in Nederland, het rapport ‘Naar een veilig eID-stelsel’. Het was een “Advies inzake een veilig, universeel en open digitaal eID-stelsel voor een open, veilige en welvarende samenleving”.
 

Het rapport is een moedige poging van de CSR om een complex probleem te benoemen en te komen met oplossingsrichtingen.

Het door de CSR geïdentificeerde complexe probleem is dat in de digitale wereld een brede infrastructuur ontbreekt voor de digitalisering van transactieprocessen. Volgens de CSR is een flexibele eID-infrastructuur voor zowel het publieke domein als het private domein noodzakelijk om de zekerheden te bieden ten aanzien van identiteiten, bezit en de machtigingen om deze transacties te mogen doen.

“Eerst checken, dan klikken!”

Phishingtest​.nl helpt AVROTROS Tweede Kamer te ​“phishen”

Gisteravond verscheen Mark Koek in Opgelicht!?, de serie van AVROTROS over oplichtingspraktijken van fraudeurs en bedriegers. Mark is behalve directeur van HackDefense ook medeoprichter van Phishingtest​.nl, een gezamenlijke service van HackDefense en Audittrail met als doel bedrijven bewust te maken van de noodzaak alert te zijn op phishingmails. Mark hielp Opgelicht!? te onderzoeken hoe het met het klikgedrag van onze volksvertegen­woordigers staat. ​‘Eerst checken, dan klikken’ — de campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid — is duidelijk nog niet helemaal in de Tweede Kamer doorgedrongen.

De video is te zien op de site van AVROTROS.

Jouw bijdrage op het kennisplatform?

Het nieuwe normaal bij een digitale aanval

Hier moet Nederland van leren!” zegt Sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van Lochem tegen mij. We praten nog geen minuut als glashelder is dat zijn gemeente is getroffen door een aanval van serieuze omvang. In zijn stem hoor ik zorg, nervositeit, maar vooral vastberadenheid. Deze bestuurder toont het nieuwe normaal.

De uitwerking van de keuze is enorm. ‘Leren’ betekent uitzoeken wat er gebeurd is. Er komt deugdelijk forensisch onderzoek, het woord ‘schuld’ of ‘schuldige’ blijven onbesproken maar zijn evident taboe. We proberen fouten te vinden, te verhelpen, te documenteren en de kennis die we daarmee vergaren, willen we uiteindelijk verspreiden. De sfeer onderling is meteen goed. De communicatie is open, relaxt en wat vrij uniek is: er zijn geen politieke spelletjes. Het is bijna Rotterdams: niet lullen, maar poetsen. De inzet van de medewerkers is enorm, wat de stereotype ambtenarengrapjes in een ander daglicht zet. Diverse nachten wordt er doorgehaald, het pinksterweekend wordt opgeofferd en werkdagen van 30 uur zijn eerder regel dan uitzondering. Mensen moeten bijna worden gedwongen nu echt te gaan slapen. Iedereen wil maar één ding: het probleem verhelpen.

Het is natuurlijk van de zotte dat we op internet handhaving volledig geprivatiseerd hebben

Facebook heeft zijn eigen Supreme Court, las ik laatst. Dit interne orgaan heeft de hoogste macht om directiebeslissingen (met name die van Zuckerberg zelf) tegen te houden. Ik dacht eerst dat dit een hogerberoepsorgaan was voor bezwaren vanuit de gemeenschap; een van de grootste problemen met dit soort platforms is namelijk de onmogelijkheid om echt een claim tegen je account of postings aan te vechten. Maar het lijkt er niet op dat dat er gaat worden. Ik ben er nog niet over uit of dat nou een goed idee zou zijn of niet.

Al sinds het begin van internet is het zo dat de eigenaar van een site daar de baas is. Niet heel raar, het is jouw site en jouw server, dus jouw eigendom. In Nederland werd dat in 2004 al bevestigd in het Ab.fab arrest van de Hoge Raad: de eigenaar van een server mag zeggen wat er op die site gebeurt. Willen ze geen spammers die mails aanbieden, dan hoeven ze dat gewoon niet te tolereren. Niks belangenafweging, gewoon eigendom.

Lessons from the Hookers.nl breach: cracking 57% of the passwords in three days

Dutch website Hookers.nl — used by prostitutes, escorts and their customers — had been hacked. The site’s user database was stolen and is actively being traded in the underground, and sold for about 2 Euros. The dump contains data of — among others — employees of Dutch governmental intuitions like the department of defense, foreign affairs and law enforcement. Since data is now within virtually anyone’s reach, we expect scams to blackmail users soon.

Hookers.nl publicly stated that passwords were not stolen. Strictly speaking this is true: the database does not contain plain text passwords but hashed passwords. Scattered Secrets was able to crack 57% of the password hashes in three days. This is our story.

Hoe navigeer je tussen werkbare procedures en de omstandigheden van het geval?

Mijn oog viel op deze tweet van de Engelse toezichthouder, waar ik een tikje van opkeek:

Hi, orgs should not look to adopt a blanket approach in asking for ID when responding to a SAR [inzageverzoek onder de AVG]. They should consider each request on a case by case basis and identify which form of ID is most proportionate if required.

De tweet was een reactie op een vraag van de onvolprezen privacyvoorvechter Pat Walshe, die constateerde dat je bij het vragen van een kopie van je persoonsgegevens bij Engelse politieke partijen altijd een kopie ID moet meesturen. Uit de reactie valt op te maken dat dat niet mag, en dat een organisatie dus per verzoek moet kijken of de persoon duidelijk geïdentificeerd is als de betrokkene en zo nee wat in dat geval het handigste is.

Examining access token privileges with MDATP and Kusto

As a defender, looking at events occurring at user endpoints is very useful. It's essential to know exactly what is happening and insight in detailed log information gives you the opportunity to perform threat hunting and to create detection rules.

It’s a no-brainer that looking at processes on an user endpoint is crucial in order to find adversary’s activities. One of the interesting aspects of the process is the access token. In this blog I will explain briefly what an access token is and how you can use Microsoft Defender ATP (MDATP) and the Kusto query language to examine them in detail.

Gemeenten, wees trots op privacy vriendelijkheid

Een bekende valkuil voor gemeenten is dat de omgang met persoonsgegevens wordt aangevlogen via de juridische route, oftewel: “Dat mag (niet) van de AVG”. Er wordt strikt gekeken aan welke minimale wettelijke vereisten dient te worden voldaan. Op deze wijze wordt het nagenoeg onmogelijk om privacy in het DNA van de organisatie te krijgen. Het blijft immers wéér zo’n wet die in de weg staat van het werk. Terwijl gemeenten juist de kans hebben om trots te handelen vanuit de bedoeling van de AVG: optimale, gebruiksvriendelijke dienstverlening bieden waarbij de burger, mede door een transparante houding van gemeenten, kan vertrouwen op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Jouw bijdrage op het kennisplatform?

How to crack billions of passwords?

All kinds of online services get hacked. This includes services that you might be using. Scattered Secrets is a password breach notification and prevention service. We continuously collect publicly available hacked databases and try to crack the corresponding passwords. Verified account owners can access their own information and take appropriate action to keep their accounts safe and prevent against account takeovers. At the time of writing, our database includes nearly four billion — yes, that is with a B — plaintext passwords. Users occasionally ask us how we can crack passwords on such a large scale. To answer this, first we need to look at the basics.

Hoe bewijs je of een creditcard echt of vals gebruikt wordt?

Stel er wordt een creditcard op je naam aangevraagd en gebruikt, hoe bewijs je dan dat jij dat niet was? Met die vraag zag een man in Noord-Holland zich onlangs geconfronteerd, toen hij werd gedagvaard door American Express wegens het niet voldoen van de schuld die op die kaart was opgebouwd. De kaart was via internet afgenomen op zijn naam, en ook was er een betalingspatroon dat consistent leek met het gedrag van de man. AmEx vond dat het daarom duidelijk was dat hij die kaart had afgenomen. De rechter kijkt er nog eens kritisch naar en komt tot een andere conclusie.

Integrating Web Vulnerability Scanners in Continuous Integration: DAST for CI/CD

In this day and age having a functioning and secure Software Development Life Cycle (SDLC) process in place is becoming a key component of a successful organization. And one methodology that is becoming increasingly popular is DevOps. Mainly, because the methodology itself is designed to produce fast and robust software development. In this article, we will focus on how we can incorporate security into CI/CD and turning DevOps into DevSecOps easily and with automation in mind.

It’s quite a long article, so in case you are already familiar with some of the terms, feel free to skip to whatever part pleases your curiosity :)

Scaling Application Security: The issues that Appsec teams face

This post concerns application security teams, so it’s written assuming you are part of one. However, I believe it could help you understand application security a bit more even if you are not.

If you are part of an application security team, you probably struggle with the amount of work on your shoulders every day. Let’s say you have a small team of 5 people to test all web applications produced by a group of 200 developers, and you still need to provide guidance on how to fix some vulnerabilities. You try to offload some work by handing developers with security testing tools, but the learning curve is long - causing frustration. Basically, you have a scaling issue!

Digidem6: Ministerie leest Cqure blogs!

De kogel lijkt door de kerk, idensys is niet meer en de overheid heeft na een lange tijd van bezinning gekozen voor een betere manier om mensen toegang te verlenen tot overheidssites. Naast DigiD gaat de overheid ook andere leveranciers van inlogfaciliteiten toelaten.

Ik ben hier heel blij mee, want deze koersverandering is volkomen in lijn met wat ik in mijn vorige digidem blog schreef:

“Zie je dan een alternatief voor Idensys? Ja natuurlijk, plenty:
Federeren maar… Laat de overheid gewoon vanaf nu de bank-identiteiten accepteren om mee in te loggen en meteen ook maar een stel andere providers, zoals Facebook en Twitter. Prima, lekker makkelijk en heel snel te regelen.”

Jouw bijdrage op het kennisplatform?