Ton Oosterwijk

Bestuursadviseur Meldplicht Datalekken

Ton Oosterwijk
Digitale kwetsbaarheid is overal om ons heen en baart mij zorgen. Te veel bedrijven en organisaties worden zich nu pas bewust van de risico’s die zij lopen bij het organiseren, bewaren en ontsluiten van gevoelige en vertrouwelijke informatie. Meestal is dat vele malen erger dan gedacht.Ik heb een enorme drive om organisaties bewust te maken van deze veiligheidsrisico’s en de verbinding te maken tussen zakelijke doelstellingen, techniek en de mensen in de organisatie. Als managing partner van zowel PKIpartners als Factor50 Informatieveiligheid, ben ik hier dagelijks mee bezig.Mijn interesse voor ’digitale waarheden’ is al in het begin van mijn carrière ontstaan. Al snel daarna werd ik gefascineerd door leiderschap, succes, begrip en begrijpelijk communiceren. Ik ontdekte dat succesvolle en minder succesvolle besluiten vaak het gevolg waren van begrip of onbegrip en de emoties tussen mensen.Het geheim van succesvolle organisaties ligt vaak bij het succesvol kunnen nemen van moeilijke besluiten die ‘breed gedragen en begrepen’ worden. Daarvoor is het nodig om te begrijpen welke spanningsvelden er zijn en hoe functionarissen daarmee omgaan. Mijn ervaring is dat de intentie altijd goed is, maar dat de uitvoering vaak te wensen overlaat. Wij kunnen u helpen om dat goed te organiseren.

Artikelen door Ton Oosterwijk