Riccardo Oosterbaan

Architect, Identity & Access Management

Riccardo Oosterbaan

Riccardo Oosterbaan is een IT-strategist met 28 jaar werkervaring. Hij is in staat om doelen van een organisatie om te zetten in praktische informatievoorziening. Hij opereert op het grensvlak van GRC en security. Hij is betrokken geweest als innovator en conceptontwikkelaar van disruptive technologies in verschillende branches.

Zijn rode draad is de complexere innovaties tastbaar te maken en veelal opereert hij als projectleider/ security architect. Met een academische ingenieursstudie als achtergrond is het niet verwonderlijk dat hij zich als een vis in het water voelt bij de ontwikkelingen van Neo-identity & Accessmanagement en cloudsecurity.

Het security en privacy speelveld wordt nog interessanter door de onstane mogelijkheden van Big data en de uitdagingen van het Internet of things. Kijken naar security met een glimlach en een beetje lef.

Artikelen door Riccardo Oosterbaan