Opening The Hague Security Delta: tijd om door te pakken en te versnellen.

Cqure plaformblog

Petje af voor de 'founding fathers' van het innovatiecluster the HSD onder leiding van Rob van Wijk en zijn vijf koppige management team. De opening werd met een druk op de knop ingeluid door minister Opstelten, ondersteund door zijn rechterhand Cloo, Burgemeester Van Aartsen en wethouder Kool. Innovatie voorbeelden werden gedemonstreerd in de 'LABS', zoals beveiligen van industriële systemen (scada), cyber security opleiding en mobiele surveillance apparaten.

Met deze campus hebben wij als land een duidelijke strategische focus op veiligheid. Een kansrijk kennisgebied met veel werkgelegenheid en exportmogelijkheden. Het organiseren van een publiek-private samenwerking gaat niet vanzelf. Deze campus moet daarom de verbinding leggen tussen strategie en markt. Hoewel de focus van de HSD is gericht op de overheid en kritische infrastructuur, ben ik van mening dat ook het MKB ondersteund moet worden met expertise uit het platform HSD. Zodra de overheid en de kritische infrastructuur bedrijven namelijk 'beschermd' zijn, dan worden klanten van banken geplunderd, is privacy onbeheerst, wordt intellectueel eigendom van innovatie gestolen en ligt koersgevoelige informatie op straat. Het MKB heeft juist innovatieve, eenvoudige maar vooral praktische services nodig om processen en data goed te beveiligen.

Opstelten ziet Den Haag leidende rol spelen bij aanpak digitale criminaliteit