Quick Question - Martijn Sprengers over SAP security

Martijn Sprengers vertelt deze week in de Cqure Quick Question over SAP Security. SAP is toch echt een bijzonder ERP systeem dat erg complex is om goed te beveiligen. Martijn geeft inzicht in de oorsprong van dit ERP systeem, de ontwikkeling ervan en hoe dit in relatie staat tot het beveiligen security ervan. Hij legt uit waar de uitdagingen zitten bij het beveiligen van SAP systemen. Een must see voor iedere security officer die SAP heeft draaien in zijn/haar organisatie.