Beste artikel PvIB beoordeeld en uitgereikt door Remco Bakker

Als jurylid van het PvIB, het blad Informatiebeveiliging heeft Remco een bijdrage mogen leveren bij het vaststellen van het artikel van het jaar. De schrijver van het beste artikel wordt tijdens de algemene ledenvergadering  op 14 mei bekend gemaakt en zal daar door Remco op gepaste wijze in het zonnetje worden gezet.