Cqure levert bijdrage aan de privacy special van het PvIB

Remco Bakker, operational manager bij Cqure zal ook in het volgende nummer van het vakblad Platform voor Informatie Beveiliging een mooie bijdrage gaan leveren. Opnieuw is Remco benaderd vanwede zijn brede achtergrond op dit gebied en uiteraard omdat de vorige samenwerking uitermate goed is bevallen. Het artikel heeft als werktitel "Privacy en de Corporate Security Officer, een verschuivend perspectief"