Cqure presenteert over Riskmanagement en Compliancy op Seminar Nyenrode Business Universiteit.

Het seminar op dinsdag 12 juni, wordt georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met Cap Gemini en Ymere.
Onderwerp van de dag zal zijn de trends in business en IT voor woningcorporaties en de nieuwe Cora architectuur. Er zullen een aantal interessante sprekers hun expertise en trends presenteren, allen geënt op de branche voor woningcorporaties en de Cora Architectuur.
Remco Bakker, inhoudelijk verantwoordelijk bij Cqure zal zijn presentatie houden over Riskmanagement en Compliancy.