De vraag naar informatiebeveiligers

De wereld verandert momenteel snel en bij steeds meer organisaties wordt hun ‘core business’ meer en meer afhankelijk van de digitale snelweg. ING, ABN AMRO en Rabobank kondigden onlangs aan veel kantoren te zullen sluiten en meer via internet te organiseren. Dit voorbeeld is maar het topje van de ijsberg. Onze hele economie en samenleving wordt steeds afhankelijker van het internet. Groeit de veiligheid van het internet eigenlijk wel evenredig mee?

Waarschijnlijk weet u het antwoord zelf ook wel. Nee dus. Sterker nog, het wordt steeds onveiliger omdat er steeds meer mensen en organisaties snappen hoe het internet protocol (TCP/IP) werkt en hoe dit te compromitteren. We moeten dit echt beter aanpakken als de maatschappelijke en economische afhankelijkheid ervan maar blijft groeien.

Wanneer komt het omslagpunt dat beveiliging als ‘business enabler’ wordt gezien? Ik denk dat dit punt steeds dichterbij komt. Op de meeste plekken is het met name nog steeds een kwestie van symptoombestrijding. Maar de afhankelijkheid van internet groeit snel. Combineer dat met de snelle groei van criminaliteit via internet. Ik denk daarom dat het niet zo lang zal duren voordat het maatschappelijk geaccepteerd is dat veiligheid op internet echt een eerste behoefte wordt van mens en organisatie. Ook op bestuurlijk niveau horen wij die geluiden tegenwoordig steeds meer. En dat is heel goed nieuws voor de specialisten op het gebied van informatiebeveiliging.

Daarnaast zullen de nieuwe wetgevingen rondom de nieuwe verordening datalekken en de nieuwe verordening privacy een behoorlijke bijdrage leveren aan de vraag om informatiebeveiligers. Wij denken dan ook dat er veel moet veranderen bij personen, bedrijven en organisaties om klaar te zijn voor de nieuwe tijd waarin kwetsbaarheden makkelijker, sneller en meer zullen worden uitgebuit. Wie moeten dat veranderen? Uiteraard: de specialisten! Er is nog een hoop werk te doen dus laten we kennis en kunde op dit gebied bundelen en delen.

Wij proberen dit onder andere door experts aan het woord te laten en hun visie te delen op ons kennisplatform. Lees het, profiteer mee en reageer vooral! Daarnaast organiseren wij onafhankelijke bijeenkomsten, soms met een thema, soms met een specifieke groep specialisten. Zonder verkooppraatjes of andere afleiders. Gewoon kennis delen! Wil je een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan even contact met ons op. Voor nu vooral veel leesplezier.

Veilige groeten,

Dennis Nuijens