Hogeschool Den Haag vraagt Cqure om haar studenten te informeren over de IT Security branche

Studenten die de opleiding Security Management volgen op de Haagse Hogeschool worden op dinsdag 26 juni in de vorm van een presentatie van op de hoogte gesteld van de huidige ontwikkelingen in de IT security branche. Remco Bakker, inhoudelijk verantwoordelijk bij Cqure zal deze presentatie voor zijn rekening nemen. Er zal tevens direct gekeken worden naar de mogelijkheden om Cqure als brug te laten fungeren naar de arbeidsmarkt voor de eindejaar studenten.